Ειδικό   Δημοτικό   Σχολείο   Ερμούπολης                             Ειδικό   Δημοτικό   Σχολείο   Ερμούπολης                             Ειδικό    Δημοτικό    Σχολείο    Ερμούπολης


Περιεχόμενα:
(πατήστε στους τίτλους)

Αρχική σελίδα

Ποίημα

 Ανακοινώσεις  

Σύρος

Στο σχολείο

Αθλητισμός

Περιβαλλοντική
  εκπαίδευση

  Παιδαγωγικό υλικό 

Βιβλιογαφία

Κινηματογράφος

Προσωπικό

Μας βοήθησαν

Ενδιαφέρουν

Βαθμολογήστε μας

Επικοινωνία

 

Τελευταία ενημέρωση:
25/05/2003

Επιμέλεια:
Ταγαράκης Ιωσήφ
itagarakis@yahoo.com

           Παιδαγωγικό υλικό  

Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται  θέματα  με παιδαγωγικό περιεχόμενο.


                                                 Λοιπόν κύριε Freud?Δεν  καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ τα είπα 
πιο  απλά. Για την ψυχανάλυση μιλάω.
Τι θα λέγατε να τα ξαναλέγαμε από την
         αρχή.