Ειδικό   Δημοτικό   Σχολείο   Ερμούπολης                             Ειδικό   Δημοτικό   Σχολείο   Ερμούπολης                             Ειδικό    Δημοτικό    Σχολείο    Ερμούπολης


Περιεχόμενα:
(πατήστε στους τίτλους)

Αρχική σελίδα

Ποίημα

 Ανακοινώσεις  

Σύρος

Στο σχολείο

Αθλητισμός

Περιβαλλοντική
  εκπαίδευση

  Παιδαγωγικό υλικό 

Βιβλιογαφία

Κινηματογράφος

Προσωπικό

Μας βοήθησαν

Ενδιαφέρουν

Βαθμολογήστε μας

Επικοινωνία

 

Τελευταία ενημέρωση:
09/06/2003

Επιμέλεια:
Ταγαράκης Ιωσήφ
itagarakis@yahoo.com  Βαθμολογήστε μας

  Πείτε  τη γνώμη σας για  την  ιστοσελίδα  μας,  απαντήστε  στις παρακάτω σύντομες ερωτήσεις,   βαθμολογήστε  μας και γράψτε μας  τα σχόλιά  σας. Θα  χαρούμε  να  έχουμε  επικοινωνία με  οποιονδήποτε ενδιαφέρεται πραγματικά για την ειδική αγωγή.

            1. Βαθμολογήστε τη σελίδα μας για τα παρακάτω:  

   α) πληρότητα πληροφοριών: 

   β) ευκολία πρόσβασης: 

   γ)  πρωτοτυπία:

   δ)  αισθητική: 

         2. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το internet ;   

        3.  Ηλικία                                    

         4.  Φύλο                                       

         5.   Σχέση με Ειδική Αγωγή :     

          6.  Μόρφωση :                           

         7.  Τί είδους σχόλιο θα θέλατε να υποβάλετε                                 

              παράπονο      πρόβλημα     συμβουλή     παράκληση  σχόλιο

          8. Σε ποιο θέμα θα θέλατε να αναφερθείτε;

     άλλο :

       Διατυπώστε τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας στον παρακάτω χώρο:

    Δώστε μας εάν θέλετε στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο
 E-mail
 Tel  
 FAX

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για το παραπάνω θέμα σύντομα.

 

Η σελίδα δυστυχώς δεν υποστηρίζεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και δεν λειτουργεί. Περιμένουμε κι εμείς την αναβάθμιση του δικτύου για τη φιλοξενία "δυναμικών στοιχείων".

Copyright © 2002 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. All rights reserved. 

επάνω